Reglement wedstrijd "Win duotickets voor Pukkelpop 2019"

Met deze actie willen we zoveel mogelijk personen bereiken via sociale media en zoveel mogelijk vrijwilligers vinden voor onze geweldige speelpleinen in Pelt, Hasselt en Maasmechelen.
 
Doe je zelf niet mee aan de actie?
Je kan ons helpen door onze Facebookpagina te liken en berichten te delen.
Facebook Autisme Limburg
Sharing = caring :-)

 

VW

Artikel 1: algemeen

De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. 
Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Autisme Limburg worden genomen. 
Autisme Limburg kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website. 

Artikel 2: organisatie

Autisme Limburg organiseert een wedstrijd op haar Facebookpagina en Instagrampagina.  Deze wedstrijd begint op 1 mei 2019 en eindigt op 1 juli 2019 om 19:00.

De winnaars zijn: de 3 foto’s met de meeste likes op hun foto op onze Facebookpagina of ons Instagramprofiel.

Deze wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en/of Instagram.

Artikel 3: deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 15 jaar, die gevestigd zijn in België of Nederland en die beschikken over een geldig e-mailadres, mogen deelnemen aan deze wedstrijd. 
De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Facebookpagina en Instagram van Autisme Limburg. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. 

Onze wedstrijdbus zal langs verschillende Limburgse scholen trekken en zal van deelnemers foto’s nemen.
Autisme Limburg zal deze foto’s posten op haar Facebookpagina en Instagram.

  • De deelnemer dient zijn/haar deelnemende foto te zoeken op onze Facebookpagina of Instagram en zorgt zelf voor zoveel mogelijk likes.
  • Je bent pas een geldige deelnemer als je de Facebookpagina OF Instagrampagina van Autisme Limburg volgt.

Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 5: Bepaling van de winnaars

De 3 winnaars zijn de deelnemer(s) op de foto’s met de meeste likes die op onze Facebookpagina OF Instagrampagina geplaatst zijn.
Dit op 1 juli 2019 om 19:00

Artikel 6: Prijs en bekendmaking

Alle 3 winnende foto’s krijgen 1 duoticket voor Pukkelpop 2019.
Staan er 2 personen op de foto, dan zal het duoticket voor deze 2 personen zijn. Beide personen krijgen dus niet alle twee een duoticket.

Er kan niet gekozen worden welke dag van Pukkelpop 2019 dit zal zijn.

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de  Facebook-pagina EN Instagrampagina van Autisme Limburg.
De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres en e-mailadres door te sturen via een privé bericht via Facebook OF Instagram
De winnaars worden uitsluitend gecontacteerd via e-mail en hebben 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de winnaar niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat Autisme Limburg ervan uit dat de winnaar de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 5. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

De prijs kan worden opgehaald in ons kantoor te Hasselt, Maastrichterstraat 96c.

Artikel 7: Vrijwaring

Autisme Limburg is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. 

Autisme Limburg  behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Autisme Limburg .

Autisme Limburg  is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. 

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, fouten die zich voordoen bij de Facebook-pagina of Instagram van Autisme Limburg  zelf, beslist Autisme Limburg autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Autisme Limburg  kan niet worden aangevochten. Autisme Limburg of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door Autisme Limburg verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.