Autisme Limburg gelooft in de krachten van mensen met ASS

We geloven in de kracht van mensen met ASS en in een samenleving die iedereen gelijke kansen biedt om via een gevarieerd vrijetijdsaanbod zijn talenten te ontwikkelen, zijn sociaal netwerk te verbreden en zo zijn kwaliteit van leven te verhogen.

Vanuit deze overtuiging organiseren de vrijwilligers van Autisme Limburg vzw al meer dan 25 jaren diverse vrijetijds activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassen met ASS.

About us

Hierbij staan we in voor de volgende kerngedachten:

  • het recht om een eigen keuze te maken
  • een gevarieerd vrijetijdsaanbod
  • het verbreden van de sociale participatie en inclusie van personen met ASS
  • aangaan van zinvolle relaties, verbondenheid en emotioneel welbevinden
  • ontdekken van creatieve, artistieke en intellectuele talenten
  • versterken van veerkracht
  • een omgeving waar je jezelf kan zijn met respect voor jouw noden en wensen

De werkingen van Autisme Limburg worden gedragen door vele teams van bezielde vrijwilligers waarin gelijkwaardigheid, dialoog, solidariteit, eigenaarschap, persoonlijke ontwikkeling en een empowerende en emancipatorische ondersteuning centraal staan.