HOME

 


3 december: Internationale dag van personen met een beperking
 

 

3/12 is de Internationale dag van personen met een handicap. Deze dag is door de VN uitgeroepen met de bedoeling de discussie over mensenrechten en gelijke kansen aan te moedigen en op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.    
Er zijn meer dan 1 miljard personen met een handicap in de wereld. Dat is 15% van de wereldbevolking en meteen ook de grootste minderheidsgroep. Toch staat deze minderheidsgroep nog vaak in de kou. België ratificeerde in 2009 het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap, maar in realiteit is er nog veel werk aan de winkel. 

Gelijkheid van rechten betekent:

  • Een persoon met een handicap is in de eerste plaats een persoon
  • Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren
  • De persoon met een handicap maakt volledig deel uit van de maatschappij
  • De maatschappij moet obstakels uit de weg ruimen en tegemoetkomen aan de rechten en behoeften van de personen met een handicap in alle domeinen van het leven
  • Politieke actie is nodig op alle niveaus, het hele jaar door.

 


Wie zoekt, die vindt op doeda.be!

De vernieuwde www.doeda.be is vanaf nu online. Dankzij doeda kies je zelf wat je doet in je vrije tijd.

De website doeda is een handige verzameling van alle activiteiten die er in onze provincie te beleven zijn voor mensen met een beperking. Enkele voorbeelden: een fuif, een wandeling, een workshop, snoezelen, g-sport,...

Als je zelf activiteiten organiseert voor personen met een beperking, kan je deze plaatsen op de vernieuwde doeda.be website. Klik hier!

Bekijk het promofilmpje ! 
 

 

RELAXATIEOEFENINGEN VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN MET AUTISME
Iedere vrijdagavond in De REGENBOOG, 
L. Londotstraat 3B, 3600 Genk - Zwartberg
Klik 
hier voor meer info.