HOME

Beste Spetters, Spetter Plussers en toekomstige leden

De jeugdvereniging Spetters start in september haar 12de werkjaar. In de afgelopen jaren is onze vereniging voor jongeren vanaf 14 jaar en jongvolwassenen met ass, het 2de grote project van Autisme Limburg vzw naast de speelpleinwerkingen, een groot succes gebleken. Meer dan 120 actieve leden nemen regelmatig deel aan deze Spettersactiviteiten.

We wensen met ons aanbod vooral te voldoen aan de vraag en noden van onze jongeren. Maar ook willen we rekening houden met de aanwezige talenten van onze leden. Door deze groei van deelnemers en daarbij de grote diversiteit van onze leden dienen zich opnieuw ‘herstructureringen’ aan, net zoals in grote bedrijven.

Na heel wat beraad hebben we met het begeleidingsteam beslist vanaf september te starten met een 3de groep binnen de Spetterswerking. Deze uitbreiding dringt zich op omdat we wensen dat alle jongeren met ass zich aangesproken en thuis voelen binnen onze werking.
Kernvragen bij de nieuwe groepsverdeling zullen zijn:
– Beschik ik over een grote of minder grote zelfredzaamheid in het dagelijks leven?
– Heb ik weinig of veel moeite bij het zelf invullen van mijn vrije tijd?
– Is groepsbegeleiding voor mij voldoende of ik heb meer nood aan individuele begeleiding?
– Heb ik behoefte aan veel of weinig structuur in activiteiten?

In één brief is het moeilijk uit te leggen hoe de vernieuwde werking zal aangepakt worden. Daarom houden we hierover een informatievergadering, voor ouders en jongeren, waarna jullie de mogelijkheid hebben verdere vragen te stellen of in gesprek te gaan met de begeleiding. Ook nieuwe leden krijgen hier de nodige info over onze jeugdvereniging.

U kan kiezen uit 2 data (we geven graag iedereen de mogelijkheid aanwezig te zijn):
- of vrijdag 28 augustus om 19:30 u
- of zaterdag 29 augustus om 10:00 u
Deze infosessies vinden telkens plaats in het grote lokaal net voor het Spetterslokaal, op Bakkerslaan 14 te Runkst – Hasselt.

Het begeleidersteam, dat vanaf september wordt uitgebreid met heel wat nieuwe gezichten, is ervan overtuigd dat deze nieuwe structuur alle jongeren de juiste uitdagingen biedt aan toffe activiteiten deel te nemen. We hopen dan ook op jullie talrijke aanwezigheid. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Met vriendelijke groeten

Het Spettersteam Wie zoekt, die vindt op doeda.be!

De vernieuwde www.doeda.be is vanaf nu online. Dankzij doeda kies je zelf wat je doet in je vrije tijd.

De website doeda is een handige verzameling van alle activiteiten die er in onze provincie te beleven zijn voor mensen met een beperking. Enkele voorbeelden: een fuif, een wandeling, een workshop, snoezelen, g-sport,...

Als je zelf activiteiten organiseert voor personen met een beperking, kan je deze plaatsen op de vernieuwde doeda.be website. Klik hier!

Bekijk het promofilmpje ! 
 

 

RELAXATIEOEFENINGEN VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN MET AUTISME
Iedere vrijdagavond in De REGENBOOG, 
L. Londotstraat 3B, 3600 Genk - Zwartberg
Klik 
hier voor meer info.